‘Let’s talk about sex’

Deel met collega’s

Veel patiënten en hun intieme partners hebben behoefte aan informatie over seksualiteit in het kader van hun ziekte en behandeling. Daarom nodigen wij jou graag uit de on demand sessie van dit webinar te bekijken.

Patiënten leven steeds langer met hematologische maligniteiten zoals multipel myeloom. Daarmee leven ze dus ook langer met de impact van de ziekte én de impact van behandelingen op de kwaliteit van leven. Wat vaak onderbelicht blijft, is aandacht in de klinische praktijk voor seksualiteit.

In deze webinar worden heldere handvatten gegeven hoe seksualiteit bespreekbaar gemaakt kan worden en welke oplossingen mogelijk aangereikt kunnen worden.

Dit webinar wordt gepresenteerd door…

Corien Eeltink

Verpleegkundig Specialist, Dijklander Ziekenhuis

Corien Eeltink

Verpleegkundig Specialist, Dijklander Ziekenhuis

Dr. Mariëlle Wondergem

internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Dr. Mariëlle Wondergem

internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Geaccrediteerde nascholingen

Ook interessant voor u?

Goochelen met getallen

In deze e-learning proberen we een inkijk te geven in de dynamiek van klinisch chemische labaratoriumuitslagen.

Wat de cellen je vertellen

In deze e-learning ‘Wat de cellen je vertellen’ staat het bloed- en beenmergonderzoek centraal

Challenge in the treatment of relapsed refractory multiple myeloma (RRMM)

Schrijf je in voor het geaccrediteerde live webinar over de complexe behandeling van RRMM